Ing. Antonín Štengl

Absolvoval na Západočeské univerzitě v Plzni obor telekomunikační a multimediální systémy. Od roku 2011 se začíná věnovat akustice a elektroakustice. Od roku 2016 je zaměstnancem společnosti AVETON s.r.o., kde na vedoucí pozici zodpovídá za tvůrčí tým projektů a realizací audiovizuálních systémů a je jeho nedílnou součástí. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru technologická zařízení staveb.


Nejnovější články autora