Ing. Bohuslav Stečínský, MSc.

V roce 1995 absolvoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, 2011-2014 studijní program MSc in Business Management. Od roku 1999 postupně působil na různých pozicích v rámci ČD a následně u Správy železniční dopravní cesty. Od 2018 ředitelem odboru provozuschopnosti Správy železnic, státní organizace.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 11:07
Tracy is unable to log error.