Ing. Zbyšek Staš

Vystudoval Fakultu stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ve firmě Metrostav a.s. pracuje od roku 2010. Zúčastnil se realizace projektu rekonstrukce tramvajové trati na ulici Evropské v Praze, rekonstrukce tramvajové trati v Bratislavě, ve funkci vedoucího projektu řídil rekonstrukci mostu v Košicích, řídí realizaci budovy správy silnic a údržby dálníc, budov technologických centrál a koordinuje stavební a technologické části na projektu obchvatu D1 Prešov západ Prešov jih.


Nejnovější články autora