Ing. Martin Srb, Ph.D.

Absolvoval FSv ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby, v roce 1983, do roku 1990 pracoval ve firmě Metrostav a.s., od roku 1991 v rakouských konzultačních firmách Mayreder Consult a D2 Consult, v současnosti je jednatelem české konzultační firmy zaměřené na tunely a geotechniku 3G Consulting Engineers. Podílel se na projektech mnoha zahraničních i českých tunelů, pořádání konferencí a odborných seminářů, tvorbě předpisů a zpracování expertních posudků tunelových havárií.


Nejnovější články autora