Ing. Martin Srb, Ph.D.

Absolvoval FSv ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby, v roce 1983, do roku 1990 pracoval ve firmě Metrostav a.s., od roku 1991 v rakouských konzultačních firmách Mayreder Consult a D2 Consult, v současnosti je jednatelem české konzultační firmy zaměřené na tunely a geotechniku 3G Consulting Engineers. Podílel se na projektech mnoha zahraničních i českých tunelů, pořádání konferencí a odborných seminářů, tvorbě předpisů a zpracování expertních posudků tunelových havárií.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 15:25
Tracy is unable to log error.