Ing. Josef Špaček

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor podnikání a řízení ve sta­vebnictví. Kariéru začal v Metrostavu a.s., v divizi 5. Do firmy se vrátil v roce 2015 jako stavbyvedoucí divize 6. Mezitím pracoval ve firmě Stafiko. Podílel se např. na projektech nízkoenergetických domů v Hloubětíně, výrobní haly RM Gastro, skladovací haly MONDI Bupak v Českých Budějovicích nebo haly Nexen v Žatci. Od loňského roku řídí projekt Úprava ohlaví plavební komory Hořín. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:04
Tracy is unable to log error.