Ing. Ladislav Sommer

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Po studiu nastoupil do společnosti HYDROPROJEKT jako projektant. V současnosti je zaměstnancem firmy Sweco a.s., kde působí na pozici projektového manažera a hlavního inženýra projektu. Specializace – úpravny vody, čistírny odpadních vod, vodovodní a kanalizační systémy.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 05:20
Tracy is unable to log error.