Ing. Ladislav Sommer

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Po studiu nastoupil do společnosti HYDROPROJEKT jako projektant. V současnosti je zaměstnancem firmy Sweco a.s., kde působí na pozici projektového manažera a hlavního inženýra projektu. Specializace – úpravny vody, čistírny odpadních vod, vodovodní a kanalizační systémy.


Nejnovější články autora