Ing. Vladimír Sochor

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil ve firmách SEVEn, SIEMENS a MARTIA. Od roku 2015 je ředitelem odboru energetické účinnosti a úspor na MPO. Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti z pozice státního úředníka.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 22. 6. 2024 20:29
Tracy is unable to log error.