Ing. Vladimír Sochor

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil ve firmách SEVEn, SIEMENS a MARTIA. Od roku 2015 je ředitelem odboru energetické účinnosti a úspor na MPO. Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti z pozice státního úředníka.


Nejnovější články autora