Ing. Jan Smutek, Ph.D.

Je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze. Od roku 2010 se věnuje aktivitám v podzemních laboratořích. V současnosti působí ve Správě úložišť radioaktivních odpadů jako specialista na in-situ experimenty. Má na starosti experimentální program v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov.


Nejnovější články autora