Ing. Jan Smutek, Ph.D.

Je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze. Od roku 2010 se věnuje aktivitám v podzemních laboratořích. V současnosti působí ve Správě úložišť radioaktivních odpadů jako specialista na in-situ experimenty. Má na starosti experimentální program v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 07:34
Tracy is unable to log error.