Ing. arch. Pavel Šmelhaus

Vystudoval FA ČVUT v Praze a na ČZU se věnoval oboru dřevařské inženýrství. Pracuje v Atelieru ARS, spolupracuje na individuálních návrzích rezidenčních staveb, komerčních i občanských staveb. Specializuje se na dřevěné konstrukce a energeticky úsporné stavby.


Nejnovější články autora