Ing. Barbora Sládková

Absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby v roce 1991. Pracovala jako projektantka v českobudějovickém ateliéru Studio Archa s.r.o. Další vzdělání kromě  autorizace v oboru pozemní stavby – odborná způsobilost pro technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany a energetický specialista. V roce 2010 odešla k samostatné činnosti, v roce 2014 založila firmu Projekty – Sládková s.r.o.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 13:59
Tracy is unable to log error.