Ing. Daniel Šindler, Ph.D.

Absolvoval v roce 2004 inženýrské a v roce 2011 doktorské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V současné době působí jako samostatný projektant ve firmě Pontex s.r.o. Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:16
Tracy is unable to log error.