Ing. Daniel Šindler, Ph.D.

Absolvoval v roce 2004 inženýrské a v roce 2011 doktorské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V současné době působí jako samostatný projektant ve firmě Pontex s.r.o. Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce.


Nejnovější články autora