Ing. Jan Šimůnek

Vystudoval v roce 2009 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Je zaměstnán ve státním podniku Povodí Vltavy, kde vykonává zejména činnost technického dozoru stavebníka.


Nejnovější články autora