Ing. arch. Pavel Simko

Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, ARCHITECTUM dielňa architektúry. Absolvent Fakulty architektúry SVŠT Bratislava. Pracoval v spoločnosti Stavoprojekt Košice a v arch. kancelárii Drahovský & Pásztor Košice. V roku 1996 založil arch. ateliér TECTUM s.r.o. V roku 1990 bol na polročnej stáži v ateliéri Makona – Budapešť. Do roku 2022 bol externým pedagógom na Fakulte umení TU Košice. Navrhol napr. Pitvorový dom a je spoluautorom kostola Božieho milosrdenstva alebo rekonštrukcie hotela Bankov (Košice).