Ing. Urushadze Shota, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební Gruzínské technické univerzity. Pracoval jako vědecký asistent v Gruzínské akademii věd v Tbilisi. Od roku 2001 vedoucí Centrální laboratoře experimentální mechaniky ÚTAM AV ČR, v.v.i. Řeší úkoly dynamiky stavebních konstrukcí, experimentální mechaniky, seizmologie, technické seismicity, počítačového modelování a simulace a vyhodnocování signálu. Řešitel několika grantových projektů.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 07:25
Tracy is unable to log error.