Ing. Urushadze Shota, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební Gruzínské technické univerzity. Pracoval jako vědecký asistent v Gruzínské akademii věd v Tbilisi. Od roku 2001 vedoucí Centrální laboratoře experimentální mechaniky ÚTAM AV ČR, v.v.i. Řeší úkoly dynamiky stavebních konstrukcí, experimentální mechaniky, seizmologie, technické seismicity, počítačového modelování a simulace a vyhodnocování signálu. Řešitel několika grantových projektů.


Nejnovější články autora