Ing. Josef Šebek ml.

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, obor vodní hospodářství a vodní stavby na Ústavu vodního hospodářství obcí. Pracuje ve společnosti AQUA PROCON s.r.o. a zabývá se koncepčními pracemi v oblasti městského odvodnění a adaptace na klimatickou změnu s využitím simulačních modelů a návrhu systémů hospodaření s dešťovou vodou – HDV.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 05:42
Tracy is unable to log error.