Ing. Hana Šantavá

Absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze. V letech 1992 až 2010 byla zaměstnána v Národním památkovém ústavu, kde se zabývala nemovitými památkami. Od roku 2011 pracuje v Projektovém atelieru pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. a věnuje se zde především průzkumům historických staveb.


Nejnovější články autora