Ing Jiří Šach

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Building Structures. Od roku 2011 pracuje ve firmě Metrostav a.s., s níž od roku 2014 působí v Norsku, kde se v pozici stavbyvedoucího a vedoucího projektu postupně podílel na všech projektech Metrostavu. V současnosti dokončuje projekt kabelových tunelů v Bergenu.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:55
Tracy is unable to log error.