Ing. Pavla Ryklová

Absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor budovy a prostředí. Od roku 2018 působí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník. Zabývá se vyhodnocováním budov z hlediska udržitelnosti a vlivu na životní prostředí (LCA).


Nejnovější články autora