Ing. Pavla Ryklová

Absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor budovy a prostředí. Od roku 2018 působí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník. Zabývá se vyhodnocováním budov z hlediska udržitelnosti a vlivu na životní prostředí (LCA).


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:21
Tracy is unable to log error.