Ing. Josef Rychtecký

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby se zaměřením na geotechniku. Pracoval jako projektant a supervizor provádění geotechnických konstrukcí. Od roku 2011 působí ve firmě METROPROJEKT Praha a.s.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 11:51
Tracy is unable to log error.