Ing. Josef Rychtecký

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby se zaměřením na geotechniku. Pracoval jako projektant a supervizor provádění geotechnických konstrukcí. Od roku 2011 působí ve firmě METROPROJEKT Praha a.s.


Nejnovější články autora