Ing. Ondřej Řezníček

Po absolvování SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby, v roce 2011. Téhož roku nastoupil do firmy Metrostav a.s., Divize 4. Od roku 2016 působí ve firmě PORR a.s., kde začínal na oddělení velkých projektů jako vedoucí projektu. Od října 2017 působí v pozici ředitele výstavby dálnice D11 1107 Smiřice – Jaroměř. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby.Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:57
Tracy is unable to log error.