Ing. Jan Řežáb

Absolvoval ČVUT v Praze, obor podnikání a řízení ve stavebnictví. V roce 2003 založil společnost JRD Development s.r.o. se zaměřením na výstavbu energeticky úsporných bytových domů. Firma má za sebou již 24 realizovaných projektů a v současné době se zaměřuje na zdravé bydlení. Věnuje se také odpadovému hospodářství a obnovitelným zdrojům energie.