Ing. Jaroslav Repa, PhD.

Absolvent Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, odbor stavebná údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií. Pracoval vo VÚIS Bratislava, VPÚ Bratislava a PIO Texing Trenčín. Pôsobil ako statik v nemeckej firme ETC Kaufering (1993–1996). Založil firmu Stavokov Projekt s.r.o., Trenčín (1998), kde vykonáva funkciu riaditeľa. Je aktívnym členom SSOK, kde zastáva funkciu podpredsedu. Je autorom mnohých významných slovenských aj zahraničných oceľových konštrukcií priemyselných a športových stavieb.


Nejnovější články autora