Ing. Tomáš Ředina

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a doprava, specializace geotechnika. Od roku 2008 projektant ve firmě FG Consult, s.r.o. Během své pracovní kariéry se podílel na projektech speciálního zakládání ve více než pěti evropských státech. Od roku 2017 autorizovaný projektant ČKAIT pro obor geotechnika.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 09:14
Tracy is unable to log error.