Ing. Tomáš Ředina

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a doprava, specializace geotechnika. Od roku 2008 projektant ve firmě FG Consult, s.r.o. Během své pracovní kariéry se podílel na projektech speciálního zakládání ve více než pěti evropských státech. Od roku 2017 autorizovaný projektant ČKAIT pro obor geotechnika.


Nejnovější články autora