Ing. Luděk Rajs

Vystudoval Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ve firmě Metrostav a.s. pracuje od roku 2003. V pozici stavbyvedoucího se podílel na projektech Nové spojení – tunely Radejčín, prodloužení metra trasy V.A do Motola v letech 2010–2013, Modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň, jejíž součástí byla i výstavba Ejpovického tunelu, od roku 2013 do 2019. Poté až do současnosti působí na výstavbě rozsáhlého projektu modernizace železničních tratí Uzel Plzeň.