Ing. Pavel Průcha

Absolvent  Fakulty  stavební  ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby, zaměření geotechnika. Čtyřicetiletá praxe v projektování speciálního zakládání staveb (Vodní stavby 07, Vodní stavby, o.z. Speciální zakládání staveb, Zakládání staveb, a.s., FG Consult, s.r.o.). Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru geotechnika.


Nejnovější články autora