RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D., GIPENZ

Je absolventem Fakulty přírodovědecké MU v Brně a Fakulty stavební VUT v Brně; v současné době působí jako projektant, geolog a jednatel firmy Projekce iGEO, s.r.o. Má mnohaletou praxi v Evropě a zámoří. V ČR je autorizovaným geotechnikem a držitelem dalších šesti odborných způsobilostí v geologických oborech na MŽP ČR. ­Držitel oprávnění k průzkumným a diagnostickým pracím pro obor geotechnika od MD.


Nejnovější články autora