RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D., GIPENZ

Je absolventem Fakulty přírodovědecké MU v Brně a Fakulty stavební VUT v Brně; v současné době působí jako projektant, geolog a jednatel firmy Projekce iGEO, s.r.o. Má mnohaletou praxi v Evropě a zámoří. V ČR je autorizovaným geotechnikem a držitelem dalších šesti odborných způsobilostí v geologických oborech na MŽP ČR. ­Držitel oprávnění k průzkumným a diagnostickým pracím pro obor geotechnika od MD.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 17:52
Tracy is unable to log error.