Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze. V letech 2007–2008 studium architektury na L‘Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette. V letech 2010 až 2012 studoval dějiny a teorii umění na FF MUNI v Brně. V roce 2014 založil jako partner StudioPAB s.r.o. Autorizovaný architekt ČKA. Věnuje se architektuře, příležitostně i filozofii a teorii. Spolupracuje např. s olomouckým Divadlem na cucky a s FA VUT v Brně.


Nejnovější články autora