Ing. David Pollák

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, obor radioelektronika, zaměření mikrovlnná technika. Specializuje se na optické sítě. Pracuje jako Business Development Manager ve firmě Raycom. Působil ve firmách ČR consulting, SATCA projekt, T-Mobile CZ a T-Mobile Austria. Je členem zkušební komise ČKAIT pro obor technologická zařízení staveb.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:25
Tracy is unable to log error.