Ing. Josef Polák, CSc.

Vystudoval Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Jako dlouholetý pracovník Chemoprojektu Praha získal formou postgraduálního studia na VŠCHT v Praze kvalifikaci inženýr-specialista pro obor koroze. Pracoval na projektech katodické ochrany potrubí průmyslových zařízení i ochrany železobetonových a kovových konstrukcí proti působení bludných proudů. Od roku 1988 je soudním znalcem. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT pro obor technologická zařízení staveb.


Nejnovější články autora