Ing. Milan Pokrivčák, MBA

Absolvoval Fakultu stavební Technické univerzity v Košicích, obor konstrukce pozemních staveb, poté program MBA na Czech Management Institute univerzity ESMA v Barceloně. Dlouhodobě pracuje ve firmě Knauf INSULATION, spol. s  r.o.,  na  vývoji a přípravě nových produktů a systémů pro výstavbu budov na pozici aplikační manager.