Ing. Jiří Platil

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Po studiu nastoupil do společnosti METROPROJEKT Praha a.s. jako projektant a účastnil se významných projektů. Od roku 2018 působí ve společnosti jako BIM manager.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:35
Tracy is unable to log error.