doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Absolvent Fakulty architektúry STU (1983), pedagóg na FA STU (Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry), autorizovaný architekt (AA SKA, CEPHD), spoluzakladateľ Inštitútu pre pasívne domy, vedie fakultné centrum Architektúra 2020.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 07:15
Tracy is unable to log error.