doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Absolvent Fakulty architektúry STU (1983), pedagóg na FA STU (Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry), autorizovaný architekt (AA SKA, CEPHD), spoluzakladateľ Inštitútu pre pasívne domy, vedie fakultné centrum Architektúra 2020.