doc. Ing. Petr Fajman, CSc.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Spoluautor statického programu FEAT. Prováděl výpočty historických konstrukcí mj. na projektu Statické zabezpečení opěrného systému chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a statické modely kostelů např. v Rábí či Teplicích nad Metují. Zabýval se statikou např. u projektu Bubeneč Garden či u Fakulty biomedicínského inženýrství v Kladně a membránovým zastřešením budov.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 18:13
Tracy is unable to log error.