doc. Ing. Petr Fajman, CSc.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Spoluautor statického programu FEAT. Prováděl výpočty historických konstrukcí mj. na projektu Statické zabezpečení opěrného systému chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a statické modely kostelů např. v Rábí či Teplicích nad Metují. Zabýval se statikou např. u projektu Bubeneč Garden či u Fakulty biomedicínského inženýrství v Kladně a membránovým zastřešením budov.


Nejnovější články autora