doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Vedoucí oddělení stavebního inženýrství na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni, vedoucí výzkumného týmu CNPA v Angkoru, člen certifikačního orgánu Asociace technických diagnostiků ČR, v porotě soutěže Stavba roku zastupuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Je docentem v oboru teorie stavebních konstrukcí a materiálů, autorizovaným inženýrem ČKAIT pro pozemní stavby.