Ing. arch. Tomáš Papoušek

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze (2017). Jeho studentský návrh Projekt Vlna získal druhou cenu v národním kole Isover MultiComfort House 2016 a byl vybrán do užšího kola pro udělování cen v mezinárodním kole soutěže.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:42
Tracy is unable to log error.