PhDr. BcA. Martin Pácal

Vystudoval Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, obor restaurování a konzervování nástěnných maleb a sgrafit (BcA.) a na FF Ostravské univerzity obor dějiny umění a památková péče (Bc.) a obor kulturní dějiny (Mgr.). PhDr. v oboru dějiny výtvarných umění na FF UPOL. Od roku 2009 pracuje v Národním památkovém ústavu, kde je od roku 2016 vedoucím odboru péče o památkový fond. Podílel např. na obnově venkovního pláště zámku Lednice.


Nejnovější články autora