Ing. Václav Novotný, Ph.D.

Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze. V letech 2011 až 2014 pracoval jako projektant dopravní infrastruktury ve firmě Atelier T-plan. Od roku 2014 je specialistou koncepce dopravy v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Je autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT a externě vyučuje na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Specializuje se na koncepci dopravy v územním plánování a strategických dokumentech.


Nejnovější články autora