Ing. Jan Novotný, CSc.

Specialista České geologické služby pro inženýrskou geologii. Již dvě desetiletí současně přednáší předměty inženýrské geologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Má dlouholetou praxi v širokém spektru otázek inženýrské geologie a geotechniky. Věnuje se zejména problematice stability svahu, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:14
Tracy is unable to log error.