Ing. Miroslav Novák

Vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze, obor technika prostředí. Od roku 1976 je zaměstnán ve firmě METROPROJEKT Praha a.s., kde se zabývá zejména návrhy větrání metra, silničních tunelů a dalších podzemních staveb. Je autorizovaným  inženýrem v oboru technika prostředí staveb.


Nejnovější články autora