Ing. Jan Nováček, Ph.D.

Je vedoucím střediska ve firmě Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Zaměřuje se na navrhování mostů a speciálních inženýrských konstrukcí. Disertační práci obhájil na téma Analýza železobetonových desek s ohledem na mezní stav protlačení. Je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce.


Nejnovější články autora