Ing. Václav Nedorost

V letech 2008–2012 vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice se zaměřením na dopravní infrastrukturu. Je autorizován v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava. Je hlavním stavbyvedoucím ve firmě Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice.


Nejnovější články autora