Ing. Ladislav Nagy

Absolvent Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave, odbor IKDS. Zodpovedný projektant, resp. hlavný inžinier projektu štyroch mostov na Dunaji: Prístavný most a Most Apollo v Bratislave, Alžbetin most (rekonštrukcia) a most Monoštor v Komárne. Spolupracoval na statickom výpočte budovy rozhlasu v Bratislave.


Nejnovější články autora