Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, obor stavební hmoty a diagnostika staveb. Pokračoval v doktorském studiu, obor teorie konstrukcí.Vedle vědeckovýzkumné činnosti dlouhodobě spolupracuje s Institutem ocelových konstrukcí, spol. s r.o., a statickou a projektovou kanceláří Arming spol. s r.o. Je vedoucím Experimentálního stavebního centra Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava.


Nejnovější články autora