Ing. Pavel Mrázek

Ředitel oblasti projektování a TZB, absolvent ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru technika prostředí staveb. Od roku 2005 pracuje ve společnosti PORR a.s.


Nejnovější články autora