Ing. Josef Morkus, CSc.

Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze. Pracoval v Ústavu pro výzkum motorových vozidel a ve firmě Dolte s.r.o. jako vedoucí oddělení analýzy. V ČKD Praha Holding a.s., později ČKD Dopravní systémy a.s., se jako vedoucí technického oddělení nabídkové projekce zabýval koncepčním řešením kolejových vozidel. Od roku 2001 pracoval v Siemens Kolejová vozidla s.r.o. jako technický manažer. Od roku 2011 je odborným asistentem na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.


Nejnovější články autora