Ing. Petr Mlejnek

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor technologie staveb. Od roku 2013 pracuje ve firmě Metrostav a.s., kde se podílel na realizaci pozemních staveb v oddělení přípravy a následně jako stavbyvedoucí. Na stavbě spojovacích můstků VŠCHT zastával pozici vedoucího projektu.


Nejnovější články autora