Ing. Milan Šmak, Ph.D.

Vystudoval obor pozemní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně (1989). V experimentální oblasti se zabývá zejména působením mechanických spojovacích prostředků a jejich využitím v konstrukcích. Je autorem a spoluautorem řady realizovaných dřevěných a ocelových konstrukcí. Je autorizovaným inženýrem v oborech statika a dynamika staveb a pozemní stavby.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 07:23
Tracy is unable to log error.