Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, spolumajitel firmy zaměřující se na architektonické, památkové a scénické projekty a realizace. Je externím pedagogem Ústavu stavitelství I FA ČVUT.


Nejnovější články autora