Ing. Milan Melč

Ve společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. má autor na starosti energetiku, která zahrnuje obnovitelné zdroje energie (OZE) fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla. Náplní jeho činnosti jsou také elektrotechnologie vodohospodářských staveb, jako jsou vodárenské objekty, vodojemy (VDJ), úpravny vod (ÚV) a čistírny odpadních vod ČOV) včetně technologického dozoru těchto staveb.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 05:53
Tracy is unable to log error.