Ing. Karolína Masopustová

V roce 2023 absolvovala Fakultu stavební VŠB-TU Ostrava, obor geotechnika a podzemní stavitelství. V navazujícím doktorském studiu se věnuje tematice modelování sdružených úloh v diskontinuitním horninovém prostředí. Od roku 2023 pracuje ve společnosti HOCHTIEF CZ a. s. jako technolog – přípravář na projektu výstavby linky metra D v Praze.

 


Nejnovější články autora